EU: podpis smlouvy ztroskotal na překladu

Nejdůležitější mezinárodní smlouvy, které EU uzavírá se svými zahraničními partnery, vyžadují podpis všech členských států.

EUTo je i případ Stabilizační a asociační dohody s Bosnou a Hercegovinou, která se měla podepsat příští týden na setkání ministrů.

Protože její překlad do 23 jazyků EU nebyl dodán včas, odmítla Francie, Česká republika, Itálie a Německo podepsat její anglické verze a její ratifikace se tím posouvá o několik měsíců.