Cizí jazyky na českých školách

Nejrozšířenějším vyučovaným cizím jazykem na českých školách je angličtina – na gymnáziích se ji učí 138 000 studentů, na základních školách přes 493 000 žáků.


Na gymnáziích se učí 85 000 studentů německy, francouzsky 26 500, španělsky 8 000 a rusky 5 000 studentů.

V celkovém součtu je pátým nejvyučovanějším jazykem španělština. Na základních školách se ji učí přes 1 000 dětí, ve srovnání se čtyřnásobkem žáků učících se ruštinu.