Němčina je druhým nejdůležitějším obchodním jazykem v Evropě

Jak vyplývá z nejnovější jazykové studie na zakázku Evropské komise, hrají jazykové znalosti pro exportní firmy důležitou roli pro přístup na nové trhy. Jedenáct procent z dotazovaných 2 000 firem uvedlo, že již kvůli nedostatečným jazykovým znalostem ztratily zakázky.

Přehled, jaké jazyky jsou pro export obzvlášť důležité, je uveden v následující tabulce:

Nejdůležitější obchodní jazyky v Evropě
– potřebné jazykové znalosti pro export v následujících třech letech
1. angličtina – 25,9 %
2. němčina – 17,9 %
3. francouzština – 13,2 %
4. ruština – 11,8 %
5. španělština – 6,6 %