Atlas německého jazyka ve světě

Statistický materiál ze získaných údajů o postavení němčiny jako cizího jazyka ve světě z roku 2005 byl zpracován do interaktivní podoby přístupné na webu německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na mapě světa se můžete kliknutím myši na požadovanou zemi dozvědět statistiku o počtu učících se němčině a doplňující informace od korespondentů nebo čtenářů.

Německý jazyk ve světě
Údaje o České republice v Atlasu německého jazyka ve světě

Doplňkové informace jsou strukturovány jako odpovědi na dotazník:

*)
– V této zemi nejznámější žijící Němci
– V této zemi nejúspěšnější němečtí umělci
– Do jazyka země přejatá německá slova
– Oblíbené německé produkty
– V této zemi nejznámější mluvčí němčiny
– Tyto otázky mi jako Němci/Němce kladou nejčastěji

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.