Grónština se stává oficiálním jazykem v Grónsku

Vláda Grónska, které je po tři staletí součástí Dánského království, se usnesla na vyhlášení grónštiny oficiálním jazykem země. Gróňané mají od roku 1953 autonomní správu, která byla rozšířena v roce 1979, v loňském listopadu se pak většina z 57 000 Gróňanů vyslovila v referendu pro nezávislost policie a justice a podpořila oficiální status grónštiny.

Dvojjazyčná dánsko-grónská cedule
Dvojjazyčná dánsko-grónská cedule se zákazem parkování všech vozidel

Grónština (kalaallisut)

– jazykový kód (ISO 639-1): kl
– jazyk eskymácko-aleutské skupiny, úzce příbuzný s kanadským inuktitutem
– odhadovaných 63 000 mluvčích v Grónsku a Dánsku
– nářečí severní (inuktun), východní (tunumiutut), západní (kitaamiutut)
– základem spisovného národního jazyka je západní nářečí, kterým hovoří 90 % osob
– spisovná grónština a literatura od 18. stol.
– mluvnice od německého misionáře Samuela Petra Kleinschmidta (1851)
– 1861 – vychází první noviny v grónštině (Atuagagdliutit)
– slovní zásoba ovlivněna dánštinou (např. vyšší číslice)
– latinské písmo s dánským pravopisem
– oficiální pravopis od r. 1973
– polysyntetické konstrukce: charakteristické dlouhé sledy bezpřízvučných slabik (kmen s příponami a koncovkami), plnící funkci vět
– známá slova grónského původu: anorak (annoraaq), iglú (illu), kajak (qajaq), parka (pakkarsuaq)