Nové písmeno v němčině: velké ostré s

V němčině existuje písmeno, které nenajdeme v žádném jiném jazyce: „ß“, známé jako „ostré s“. Vzniklo ve 13. století ze slitku lomených písmen dlouhého s a z:

Ostré s

Protože na ß nezačíná žádné slovo, neexistovalo ani velké ostré s. Doposud. Podle aktuálních norem DIN a ISO se zavádí velké ostré s jako nové písmeno ẞ a stává se součástí znakových sad ISO 10646 a Unicode 5.1.


Chybějící velké ostré s se dosud přes dlouhé diskuze o zavedení verzální varianty při psaní slov velkými písmeny nahrazovalo „SS“ (STRASSE), před rokem 1996 také ojediněle „SZ“ (STRASZE).

Duden 1941: „Místo ß se ve velkém psaní používá všeobecně SS, např. STRASSE, PREUSSEN, aby se však zabránilo záměně, je možné použít také SZ, např.: MASZE (Maße = míry), ale MASSE (Masse = masa) (…) Používání velkých písmen SS nebo SZ je pouze provizoriem, které musí skončit, jakmile bude vytvořeno vhodné velké písmeno pro velké ß.“

Úřední pravopis 2006: „Při psaní velkými písmeny se píše SS, například: Straße – STRASSE.“

Zda se 27. plnohodnotné německé písmeno prosadí v praxi, ukáže až čas. V německém Švýcarsku mají v každém případě od počátku o starost méně. V jejich pravopisu se od 40. let 20. století „ß“ již nepoužívá, na jeho místě se vždy důsledně vyskytuje ‚ss‘ (Strasse).