Nejdůležitější obchodní jazyky: angličtina, čínština, francouzština

V žebříčku Bloombergu obsadila angličtina první místo jako nejdůležitější mezinárodní obchodní jazyk na světě (341 mil. rodilých mluvčích ve 104 zemích), následovaná čínštinou (845 mil. rodilých mluvčích). Na třetím místě skončila francouzština (68 mil. ve 27 státech). V první desítce se umístila i němčina.

Nejdůležitější obchodní jazyky:

1. angličtina
2. standardní čínština
3. francouzština
4. arabština
5. španělština
6. ruština
7. portugalština
8. japonština
9. němčina
10. italština
11. korejština
12. turečtina


Je nepravděpodobné, že by čínština v tomto žebříčku v dohledné době předehnala angličtinu. Kritéria hodnocení zahrnují totiž nejen počet mluvčích, ale i počet zemí, kde má příslušný jazyk oficiální status, populaci, finanční sílu, vzdělání a gramotnost v těchto zemích a další související kritéria.

Znalost jazyka země, kde se člověk chce uplatnit, mu poskytuje velké výhody: flexibilitu, znalosti a osobní kontakty pro úspěch při jednání.