Vyšel slovník surinamské nizozemštiny

Začátkem měsíce vyšel slovník surinamské nizozemštiny od autorky Renaty de Bies. Území bývalé kolonie Surinamu získali Nizozemci v 17. století od Angličanů výměnou za dnešní New York. Od vyhlášení nezávislosti v roce 1975 je nizozemština oficiálním jazykem Surinamu a pro 60 % obyvatel země mateřským jazykem. Na školách se ovšem začala oficiálně vyučovat již v roce 1876.

Příklady surinamismů v nizozemštině

Surinam v Jižní Americebakkeljauw – sušená treska
borstrok – triko
manja – mango
schoonbroer – švagr
toch? – že ano?
valies – kufr
voetéren – jít pěšky
zaal – pokoj


Nizozemština hraje v jihoamerické republice roli spojujícího článku mezi různorodými skupinami obyvatel s kořeny v Americe, Evropě, Asii i v Africe. S druhým nejrozšířenějším jazykem srananem se naproti tomu identifikují zejména kreolové.

Surinamská nizozemština, vyznačující se vlivem různých jazyků skupin obyvatel v zemi, je ve velké míře dosud pouze mluveným jazykem. Slovník má mj. za cíl, etablovat ji i jako psaný jazyk.