Jazykem číslo 2 Bruselanů je angličtina

Již ne nizozemština, nýbrž angličtina je druhým jazykem obyvatel belgického hlavního města. Vyplývá to z výsledků nové jazykové studie v bruselském regionu. Podle ní vzrostly enormně znalosti angličtiny mezi mladými obyvateli, kteří se již nerozhodují pro první jazyk země, nýbrž pro angličtinu jako pro svůj druhý jazyk.

Jazyky Bruselanů

Atomium v Bruselu1. francouzština – 95 %
2. angličtina – 36 %
3. nizozemština – 31 %

(dostatečné znalosti až znalosti na úrovni rodilého mluvčího)

cizí jazyky (všeob.) – 44 %


Představa národního dvojjazyčného hlavního města Belgie je tedy od reality velmi vzdálena. Nizozemština, kterou ještě před 1. světovou válkou hovořilo 85 % Bruselanů, ztrácí dále půdu pod nohama.

Na druhou stranu se do čísel francouzsky hovořících Bruselanů počítají také Vlámové, kteří ovládají francouzštinu. Zajímavé je také, že již jen pro menšinu Bruselanů je francouzština mateřským jazykem.