Atlas s etymologií zeměpisných názvů

Na první pohled vypadá tato mapa jako úplně normální mapa. Ale když se podíváte na názvy měst, znejistíte. Tohle přece … Otisk nohy černých? Listy manga? Koleno?

Etymologická mapa
Zajedeme si na výlet do … Lesního Potoka?

Lokality, na nichž místech byste na jiných mapách našli indickou Kalkatu, srílanské Kolombo nebo italský Janov, jsou vyznačeny původním významem svého jména. Stejně tak hory, řeky, názvy států a jejich částí jsou v „Atlasu pravých jmen“, originálním díle německých kartografů, pojmenovány podle etymologických kořenů toponym. Pro ty, kteří na mapě „zabloudí“, je naštěstí na rubové straně legenda.

Některá pojmenování z „Atlasu pravých jmen“

Hráz na místech, kde je proud – Amsterdam
Město Bažin – Berlín
Zlomová Buňka – Brusel
Slavnosti na Kopcích – Londýn
Město Loďmistrů – Paříž
Písečné moře – Sahara
Lesní Potok – Vídeň

Na německém trhu vyšly v edici etymologického atlasu v loňském létě tři mapy – Německy hovořící země, Evropa a Svět, a zaznamenaly úspěch. Na trhu jsou již také mapy s překlady původních názvů do angličtiny, připravuje se vydání ve francouzštině a španělštině.