Americká slova roku 2008

Sezóna jazykových bilancí za rokem chýlícím se ke konci je zde. Která slova hrála v tomto roce důležitou roli? Američané již svá slova roku znají.

Wall Street
Podle slovníkového nakladatelství Merriam-Webster je slovem roku ‚bailout‘. Označení záchranného balíčku o objemu 700 miliard dolarů v důsledku finanční krize patřil řadu týdnů na internetu k nejvyhledávanějším výrazům.


Na dalších stupíncích skončila slova ‚trepidation‘ (stísněnost), ‚precipice‘ (propast) a ‚turmoil‘ (turbulence), stopy finanční krize jsou tedy citelné i zde.

‚Overshare‘ je vítězem jiné letošní soutěže o slovo roku v USA, organizované redakcí slovníku Webster’s New World College Dictionary. Označuje fenomén, kdy člověk o sobě prozrazuje více, než zamýšlí, zejména v prostředí internetu. Přeložit by se dalo jako ‚přesdílet se‘, v narážce na sociální sítě, kde si uživatelé o sobě vzájemně sdílí informace. Rozšířeným synonymem pro tento výraz je TMI („too much information“), tedy příliš mnoho informací.

Definice ve slovníku

bailout (podst. jméno): záchrana z finanční nouze
overshare (sloveso): prozradit nadměrné množství osobních informací, jako třeba ve weblogu nebo při rozhovoru v rádiu či televizi, vedoucí k reakcím, které sahají od rozpaků až po souhlas.