Desítky skupin Číňanů pořizují pirátské překlady západních médií

Řada mladých Číňanů reaguje po svém na státem omezenou nabídku zahraničních filmů a seriálů v kinech a televizi i jejich nevalný dabing. Po stovkách se přes internet organizují ke kolektivnímu neoficiálnímu překládání amerických seriálů, ale i novinových článků, knih či počítačových her do čínštiny.

I když se vždy jedná o volný svazek dobrovolníků – převážně studentů –, kteří mohou být od sebe geograficky značně vzdáleni a mnohdy se ani neznají osobně, přece je pro tyto skupiny charakteristická vysoká míra organizace. Během stahování nahraného pořadu z internetu rozděluje vedoucí skupiny či podskupiny přes chat úkoly, takže po stažení již každý ví, co má dělat. Na otitulkování jednoho dílu televizního seriálu pak zpravidla pracují členové skupiny celý zbytek dne. Po dokončení práce se otitulkovaný pořad zpřístupní online všem zájemcům.

Motivace účastníků je různá. Řada z nich si chce vylepšit znalosti angličtiny, jiní se chtějí seznámit s cizí kulturou a zpřístupnit ji jiným. Jistá aktivní skupina přeložila od roku 2006 více než 8 000 článků z britského magazínu The Economist. Svou práci nabízí na internetu v dvoutýdenních intervalech ke stažení.

O práci překladatelů je velký zájem, úměrný vysoké poptávce po překladech i fluktuaci členů. Skupiny mezi sebe nepustí jen tak každého, zájemci se musí podrobit přijímacímu jazykovému testu. A protože je hodně důležitá rychlost práce, musí uchazeči doložit, že dokáží během čtvrt hodiny přeložit alespoň 300 slov.

Skupiny mezi sebou často soupeří, která bude rychlejší. Pomocníci v zahraničí nahrají originální pořad bezprostředně po odvysílání v televizi na FTP server, skupina si jej stáhne a snaží se jej otitulkovat rychleji než rivalové.