Rozdíl mezi tlumočníkem a překladatelem

„Tlumočník má slovník v hlavě, překladateli leží na psacím stole.“

(„Der Dolmetscher hat das Wörterbuch im Kopf, der Übersetzer hat es auf dem Schreibtisch liegen.“)