Rychlejší jazyky předávají méně informací

Tým francouzských jazykovědců se zabýval efektivností přenosu informací v různých jazycích. Průzkum se týkal sedmi jazyků: angličtiny, standardní čínštiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, němčiny, španělštiny. Průzkumu se účastnilo 60 probandů, rodilých mluvčích těchto jazyků, kteří četli svým přirozeným tempem 20 krátkých textů.

Srovnání hustoty informací (informací na slabiku) v jazycích

zh – 0,94
en – 0,91
de – 0,79
fr – 0,74
it – 0,72
es – 0,63
ja – 0,49


Byla nalezena korelace mezi rychlostí a hustotou informací: zatímco španělština má rychlé tempo řeči, hustota informací je relativně řídká. Čínština má naproti tomu nízké tempo řeči, je však komplexnější a do každé slabiky kóduje větší množství informací.

Jazyková efektivita, tedy hustota informací na slabiku vynásobená počtem slabik, je mezi všemi jazyky srovnatelná, s rozdíly několika málo procent. Jedinou výjimku představuje japonština, která i přes relativně vysoký počet slabik za sekundu přenáší méně informací.