Nové písmeno ve švédštině: w

V loňském roce se dočkala švédština zvláštní novinky: její abeceda byla rozšířena o nové písmeno. „W“, také ve švédštině nazývané „dvojité vé“ (dubbel-ve), se vyskytuje výhradně v přejatých slovech a vlastních jménech (např. Raoul Wallenberg) a bylo doposud považováno za variantu písmena „v“, protože se obě vyslovují stejně.

Rozšíření švédského jazykaTo znamená, že slova, převzatá z angličtiny jako watt, wc, weekend, whisky nebo workout, byla ve švédských slovnících řazena pod písmenem „v“.

S razantním rozšířením internetu proniklo do tohoto skandinávského jazyka s 8,5 mil. rodilými mluvčími množství složenin s web-, takže Švédská akademie věd tuto okolnost zohlednila a „osamostatnila“ písmeno w.

Řazení švédských slovníků přesto zůstane pro nezasvěcené matoucí, protože  å, ä, ö stojí jako samostatná písmena v abecedě až za ‚z‘.

Švédština – miniprofil

– severogermánský jazyk
– 10 mil. mluvčích
– země: Švédsko, Finsko (tam 5,5 % obyvatelstva)