Masivní nárůst mluvčích arabštiny v Bruselu

Podle aktuální studie VUB (nizozemská Svobodná univerzita Brusel) založené na dotazování 2 500 respondentů klesl v belgickém hlavním městě podíl mluvčích obou hlavních úředních jazyků země – francouzštiny a nizozemštiny –, i angličtiny. Oproti srovnatelnému průzkumu z roku 2006 na druhou stranu explozivně narostl počet Bruselanů, kteří hovoří arabsky.

Jazyky, kterými hovoří Bruselané v roce 2013 (srovnání s r. 2006)

Brusel arabskyfr: 88,5 % (–7,1 %)
en: 29,7 % (–5,7 %)
nl: 23,1 % (–5,2 %)
ar: 17,9 % (+11,3 %)
es: 8,9 % (+1,5 %)


Vzestupný trend, i když ne tak silný, zaznamenala i španělština, která je v současnosti v Bruselu pátým nejpoužívanějším jazykem.

Podle některých analýz ukazuje trend nutnost větších aktivit na poli integrace, aby se migranti neuzavírali, ale ovládali mimo své mateřštiny i další jazyk kvůli schopnosti komunikace s jinými spoluobyvateli. Existují také úvahy o zavedení angličtiny jako třetího úředního jazyka.