Americká slova roku 2009

Poslední týdny roku jsou tradičně obdobím vyhlašování nejrůznějších ‚slov roku‘. Nejinak je tomu letos. V USA se organizace těchto soutěží ujímají slovníková nakladatelství.

Unfriend ve Facebooku
Unfriend ve Facebooku

Redaktoři Webster’s New World zvolili jako Slovo roku 2009 slovní spojení ‚distracted driving‘ (nekoncentrované řízení). Je to moderní podoba drink driving (řízení v opilosti), kdy je ovšem řidičova pozornost rozptýlena ovládáním digitálních přístrojů jako mobilního telefonu nebo navigace. V policejním záznamu přistiženého řidiče se pak může objevit zkratka DWD (driving while distracted – řízení za rozptýlené pozornosti) nebo specificky i DWT (driving while texting – psaní textové zprávy za řízení), nehledě na to, že ohrožuje sebe i ostatní účastníky provozu.

New Oxford American Dictionary si zvolil Slovem roku 2009 ‚unfriend‘ (odstranit z kontaktů). Jedná se o novotvar, vytvořený v souvislosti se sociálními sítěmi, kde si může uživatel ke svým stávajícím kontaktům přidat ‚přítele‘ (friend), tedy nový kontakt. ‚Unfriend‘ pak označuje opačný postup, kdy si kontakt odstraní, např. ve větě: I decided to unfriend my roommate on Facebook after we had a fight. (Poté, co jsme se pohádali, jsem se rozhodl odstranit svého spolubydlícího z kontaktů na Facebooku.) Unfriend se zde používá ve funkci slovesa, ač se jedná o podstatné jméno, doplněné o významovou předponu ‚un-‚, která označuje opačný význam následujícího přídavného jména nebo slovesa. Zajímavé je, že se toto podstatné jméno v podobném významu objevovalo v anglických textech naposledy v 17. století.

A do třetice vyhlásilo Slovo roku 2009 i nakladatelství Merriam-Webster. Zde bylo kritériem nejhledanější slovo v jeho online slovníku po delší časový úsek. Jednoznačným vítězem se stalo sloveso ‚admonish‘ (napomenout) původem ze 14. století. Slovo se objevilo v amerických médiích v souvislosti s napomenutím republikánského poslance, který obvinil amerického prezidenta během jeho zářijového proslovu v Kongresu ze lži.