Německý hlas George Bushe v profilu

Když v roce 2001 na vrcholném setkání Evropské unie a Spojených států v Göteborgu americký prezident během svého proslovu vtipkoval, tehdejší německý kancléř se několikrát hlasitě zasmál – díky svému simultánnímu tlumočníkovi Geraldu Dichtlovi.

Sarkozy, Bush jr., Barroso
Pro tyto pány dokáže Gerald Dichtl tlumočit z jejich mateřštiny do němčiny

Od roku 1995 je Dichtl zaměstnancem Generálního ředitelství pro tlumočení, největšího tlumočnického servisu na světě, který zaměstnává na plný pracovní úvazek 600 tlumočníků, z nichž 60 tlumočí do němčiny. 44letý Němec ovládá plynule šest cizích jazyků: francouzštinu, angličtinu, španělštinu, italštinu, nizozemštinu a portugalštinu. Brzy k tomuto repertoáru přibude řečtina. Jeho specializací jsou ekonomika a finance.

Od roku 1997 má Dichtl status úředníka, v uplynulých letech byl několikrát povýšen a nyní je i v komisi pro výběr nových tlumočníků. Pravidelně bývá u tlumočení na nejvyšší úrovni, při setkání státníků, šéfů vlád nebo ministrů zahraničních věcí. Paradoxně je někdy těžší tlumočit na nižších úrovních, například pro Španěla, který chce bezpodmínečně mluvit anglicky, ale není mu rozumět.

Za práci, která vyžaduje nejvyšší koncentraci a permanentní další vzdělávání, dostává evropský tlumočník s praxí plat ve výši německého vysokoškolského profesora.