Čínský znak roku 2011: kchung

Čínský znak ‚kchung‘, jehož nejobecnější význam je ‚řízení, kontrola‘, byl zvolen v Číně znakem roku 2011. Návrhy do soutěže znak roku podaly přes internet 2 mil. Číňanů. Jak poznamenávají organizátoři soutěže, jedná se o důsledek ekonomické politiky v loňském roce – odpovídající znak ‚čang‘ (prudké zvýšení cen) byl vítězem loňského ročníku.


kchungKchung dále vyjadřuje zvláštní oblibu ve vztahu k podstatném jménu nebo slovesu, které stojí před tímto znakem:

‚wej-po kchung‘ např. označuje lidi, kteří si oblíbili mikroblogování.

Jako fráze roku bylo zvoleno ‚šang pu čchi‘ (příliš jemný, než aby snesl ránu) a jako mezinárodní slovo a fráze roku čínské výrazy pro ‚zadlužení‘ a ‚eurokrizi‘.