Slovník ohrožených německých slov

„Jazyky jsou jako zvířata a rostliny. Přijdou-li o životní prostor, vymírají.“ Aby i německá slovní zásoba beze stop nemizela, byl spuštěn projekt k její záchraně. Ve slovníku na internetu a v knižní formě se uveřejňují slova, která se již tak často v německém jazyce nepoužívají, a proto jsou ohrožena virtuálním vymřením. Doposud bylo shromážděno 400 pojmů.

Autor Bodo Mrozek doufá, že „je možné je probudit z mrtvých zpět do života tím, že se prostě budou používat.“ Objeví-li se slova hodné ochrany opět ve sdělovacích prostředcích, mohli by je jazykovědci opět zaregistrovat jako součást živé slovní zásoby, a existuje šance, že se znovu uveřejní ve slovnících.

Ohrožená slova z lexikonu – některé příklady

*)
anheischig (sich ~ machen zu etw.) – zavázat se (k něčemu)
Fisimatenten – vytáčky
Gabelfrühstück – brunch
Hagestolz – starý mládenec
Kaltmamsell – pracovnice kuchyně, odpovědná za přípravu a výdej studených jídel
Lorke – mizerná káva

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.