Anketa: jak si na světě účtují překladatelé němčiny

Asociace tlumočníků a překladatelů v severním Německu (ADÜ Nord) provedla v uplynulých dvou letech internetovou anketu k tématu samostatně výdělečně činných překladatelů s pracovním jazykem němčinou. Z výsledků odpovědí 805 respondentů vybírám dvě pasáže:

Na jakém základě si zpravidla účtujete své překladatelské služby?
(Dotazovaný mohl uvést více možností.)

– za řádek: 67 %
– za slovo: 45 %
– za hodinu: 26 %
– za stránku: 14 %
– za úhoz: 8 %

Účtování za řádek cílového textu je tradičně nejrozšířenějším způsobem účtování v Německu, více než tři čtvrtiny respondentů z této skupiny si účtují jako řádek 55 úhozů. Účtování za počet slov výchozího textu je rozšířené zejména v anglosaském prostředí. Vlivem globalizace se šíří i do jiných zemí – tento způsob účtování se zřejmě nejvíce používá pro překlady z angličtiny do jiných jazyků (35 % dotazovaných). Po stránkách si, jak z ankety vyplynulo, účtují překladatelské služby v podstatě pouze literární překladatelé.

V jakém cenovém rozpětí se pohybuje Váš honorář (bez DPH v €) v příslušném způsobu vyúčtování?
(Ve shrnutí nejsou zohledněny podrobnější faktory jako jazyková kombinace, délka řádku, místo působení překladatele apod.)

Průměrné cenové rozpětí za řádek:
1,11 až 1,53 € (33,30–45,90 Kč) pro přímé zákazníky
0,94 až 1,09 € (28,20–32,70 Kč) pro překladatelské agentury

Průměrné cenové rozpětí za slovo:
0,12 až 0,16 € (3,60–4,80 Kč) pro přímé zákazníky
0,09 až 0,12 € (2,70–3,60 Kč) pro překladatelské agentury

I když jsou čísla zajímavá, je třeba zohlednit, že se anketa obracela na překladatele na celém světě, globální rozdíly jsou tedy obrovské. Z Německa, odkud pochází 69 % respondentů, bývají podle zkušeností ceny za překlady o něco vyšší, než kolik vyplynulo z ankety. Naopak ve střední a východní Evropě jsou ceny za překladatelské služby často několikrát nižší.

Zajímavý je také pohled na podíl překladatelů, kteří si účtují své služby po stránkách. I zde se střední a východní Evropa se svými normostránkami odchyluje od normálu.