:-)

Omyly elektronické korektury pravopisu

Víte, co je Cupertino efekt? Prohledáte-li na internetu anglické texty od druhé poloviny 90. let, zjistíte, že se v nich nadměrně často vyskytuje jméno amerického města, které je sídlem firmy Apple, a to i v nesmyslném kontextu: „Organisation for Security and Cupertino in Europe“ (Organizace pro bezpečnost a Cupertino v Evropě). Starší verze Wordu totiž v určitých případech při kontrole pravopisu navrhovaly opravit slovo cooperation na Cupertino.

Další příklady ze současnosti i minulosti
(slovo > navrhovaná oprava)
Home-Office > Homo-Office
Internet > Internat
Lennon > Lenin
Portfolio > Pornofilm


Kontrola pravopisu v nejnovější verzi Wordu 2007 patří k těm kvalitnějšímNa webových stránkách Evropského parlamentu, NATO i OSN najdete ještě dnes stovky oficiálních dokumentů, prohlášení a tiskových zpráv, které obsahují na inkriminovaných místech právě název kalifornského města na devět písmen.

Achillovou patou automatické kontroly pravopisu jsou vlastní jména, jejichž výskyt v textu je nepředvídatelnější než jiná nová neznámá slova, která se začínají pomalu zabydlovat ve slovní zásobě. Starší verze Wordu tak navrhují opravu jména prezidenta USA na Osama. Po 11. září 2001 totiž Microsoft rozšířil pravopisný slovník o Osamu, jméno politika Obamy v něm přibylo až v roce 2007. V některých verzích upozorňuje software i na domněle chybné psaní prezidentova křestního jména a doporučuje jeho opravu na Barock (baroko).

Chvíli trvá, než se nová slova stanou součástí pravopisného slovníku, do té doby navrhuje software opravy slov podle komplikovaných algoritmů, držících se pravděpodobnosti výskytu chyby a odhadu správné varianty podle slovníkové databáze.

Automatická kontrola pravopisu z principu nemůže být perfektní, protože nedokáže postihnout významové a kontextové nuance slov. Skutečnou smysluplnost opravy dokáže rozeznat jen člověk.