Univerzální obecná česko-slovenština?

Někdy dokáže balení překvapit svým obsahem, jindy popisem – zejména svým povoláním deformované překladatele. Balení produktů určených pro středoevropský trh musí totiž kvůli právním předpisům obsahovat jejich popis a informace pro spotřebitele. A to i přes podobnost obou jazyků zvlášť v češtině a ve slovenštině.

Nealkoholický pivo
Nealkoholický pivo = nekompetentní překladatel

Zde jako by se překladatel pokusil položit základy univerzálního jazyka, srozumitelného uživatelům v obou zemích, se zvláštním přihlédnutím k Čechám. Směs obecné a spisovné češtiny, slovenštiny a „slovenštiny“ se ale asi bude líbit jen jemu samotnému.