Drobné korektury německého pravopisu

Mnohokrát diskutovaná a v médiích propíraná reforma německého pravopisu přinesla v roce 2006 některé změny, které nebyly veřejností akceptovány, a proto je Rada pro německý pravopis navrhla zrušit.

Jedná se o 16 tzv. dublet, tedy dvou přípustných možností psaní, a to u slov cizího (především francouzského) původu, kde vedle převzatého způsobu psaní z cizího jazyka bylo možné použít také progresivnější, poněmčenou formu. U řady slov se však na základě vyhodnocení textových korpusů ukázalo, že jsou uživatelé jazyka navyklí na konzervativnější způsob psaní a nové formy nepoužívají.

Sporné dublety

Čekankový květBoutique / Butike – butik
Cabrio / Kabrio – kabriolet
Charme / Scharm – šarm
Chicorée / Schikoree – čekanka
Chose / Schose – věc
Coupée / Kupee – kupé
Creme / Krem(e) – mast
Facette / Fassette – faseta
Katarrh / Katarr – katar
Mafia / Maffia – mafie
Malaise / Maläse – mizérie
Mohair / Mohär – mohér
Myrrhe / Myrre – myrha
Soutane / Sutane – sutana
Scatch / Sketsch – skeč
tranchieren / transchieren – dranžírovat

Součástí návrhu je i přijetí 4 nových dublet:

Caprice (vedle stávajícího Kaprice – vrtoch), Clementine (vedle Klementine – klementinka), Crème (vedle Creme – krém) a Schmand (vedle Schmant – zakysaná smetana).

Práce Rady pro německý pravopis je částí veřejnosti vnímána kriticky. Zmíněné návrhy byly zpracovány na 10 zasedáních v 6 zemích během 4 let. Řada členů se účastnila zasedání jen nepravidelně, některá témata tedy musela být diskutována opakovaně, než mohlo dojít ke shodě.