Laciní překladatelé jsou v právním řízení hazardem

U hamburských soudů se začínají hromadit jazykové problémy. V pozadí stojí úsporná opatření, kdy byl vypracován seznam „doporučených“ (tzn. ochotných podepsat smlouvu s nízkými honoráři) tlumočníků a překladatelů, příp. překladatelských agentur, na které se soudy mohou v případě potřeby obracet. Většina do té doby pověřovaných státně přezkoušených soudních tlumočníků na nové smluvní podmínky nepřistoupila.

Je znám případ, kdy musel být kompletně nově přeložen soudní spis, protože překladatelé státním zastupitelstvím pověřené agentury nebyli schopni správně přeložit ani elementární ekonomické pojmy. V jiném případě se stal cizinec obětí chybného překladu. Dovolával se ve svém jazyce advokáta, což bylo přetlumočeno jako komplice. Soud jej nato poslal do vazby.

Pro účastníky řízení je přitom naprosto důležité, aby se jim zcela přesně přeložilo dění u soudu a všechny písemnosti. Zejména v trestním řízení rozhodují často detaily o tom, zda bude obžalovaný odsouzen nebo zproštěn viny.