Alenka v říši divů: autor chválí překladatelku své knihy

V úvodu prvního vydání německého překladu své knížky „Alenka v říši divů“ píše Lewis Carroll o své překladatelce Antonii Zimmermann:

„Spisovatel si přeje tímto vyslovit své uznání překladatelce, která nahradila některé parodie anglických dětských písní, které by byly německé mládeži nesrozumitelné, známými německými básněmi. Místo často nepřeložitelných anglických slovních hříček jsou použity vhodné německé, za které vděčí kniha jen důvtipnosti překladatelky.“

Alenka v říši divůLewis Carroll hlídal i přes nedostačující jazykové znalosti první překlady „Alenky v říši divů“ do němčiny, francouzštiny a italštiny. Svou pozornost zaměřil na všechno, co by mohlo čtenářům překladů připadat cizí. Ještěrka ‚Bill‘ musela být po jeho intervenci v německém překladu přejmenována na ‚Wabbel‘ (v českém překladu: ‚Vaněk‘) a ‚Father William‘ na ‚Otec Martin‘ (‚Otec Vilém‘ kvůli shodě se jménem německého císaře nepřipadal v úvahu; v českém překladu: ‚Otec Toman‘.).

Překlad Antonie Zimmermann je prvním z přibližně čtyř desítek německých překladů Carrollovy knihy a je dodnes považován za mimořádně vydařený.