Německý pravopisný slovník online a bezplatně k dispozici

Koncem tohoto měsíce vyprší tzv. přechodné období, během kterého bylo na švýcarských a lichtenštejnských školách tolerováno používání starého německého pravopisu, a od 1. srpna tedy platí plnohodnotně ve všech německy hovořících zemích světa nový německý pravopis.

Výsledek vyhledávání v pravopisném slovníku PONS
Výsledek vyhledávání v pravopisném slovníku PONS

Německá slovníková nakladatelství jsou na tuto událost dobře připravena. Sotva uplynul týden, objevil se po knižním vydání slovníků Duden a Wahrig další nový slovník německého pravopisu, tentokrát v bezplatné online verzi.

Nakladatelství PONS, které v minulých měsících postupně na svých webových stránkách bezplatně zpřístupnilo 7 cizojazyčných slovníků se slovní zásobou o celkovém rozsahu 4,5 mil. slov, rozšířilo tuto nabídku o německý pravopisný slovník.

Na reklamou financovaném portálu PONS.eu je tak ode dneška možné vyhledávat mezi 140 000 hesly podle úředních pravidel německého pravopisu se základními informacemi o dělení slov, významových nuancích a dalšími údaji. Součástí slovníku je řada běžně používaných anglicismů i složených slov, která by uživatelé v pravopisném slovníku Dudenu hledali marně (např. Staatshilfe – státní pomoc, Webbrowser – webový prohlížeč).

Nakladatelství slibuje slovník jednou týdně aktualizovat a rozšiřovat o výsledky vlastních rešerší i návrhy uživatelů. Dne 15. září má titul v aktuálním rozsahu vyjít i v knižní podobě.