Angličtina se má stát druhým soudním jazykem v Německu

Ustanovení § 184 německého zákona o organizaci soudů říká: „Soudním jazykem je němčina“. To se však má brzy změnit. Minulé pondělí 10. května se v Bonnu konalo historicky první jednání německého soudu v angličtině. Zatím na zkoušku, na jednom ze tří vybraných soudů. Němečtí zákonodárci si ovšem přejí zavedení angličtiny na soudech na území celé Spolkové republiky. Angličtina se však má stát jednacím jazykem od žaloby až po rozsudek výhradně v mezinárodních sporech.

JusticeDůvodem je, že se mezinárodní soudní spory s německými firmami stále častěji řeší u zahraničních soudů, zejména v USA a ve Velké Británii. Angličtina je tedy nejen linguou frankou mezinárodního obchodu, ale také soudním jazykem. Nové německé zákony mají tento trend zvrátit a umožnit „importovat“ soudní procesy, aby se spory řešily před německými soudy a mohli z toho také profitovat němečtí právníci.

Kritici se obávají příliš rozdílných právních tradicí, které by mohly vést k nedorozuměním, když se podle německého práva bude jednat anglicky. A další velký problém: ani zdaleka nejsou k dispozici všechny německé zákony v angličtině, a pokud ano, pak je kvalita jejich překladů velmi rozkolísaná.