Zkratky právních forem nizozemských společností

Zákazníkovi přišel ze zahraničí výpis z nizozemského obchodního rejstříku, automaticky včetně anglického překladu. Na první pohled skvělá věc. V anglickém textu však byla chybně uvedená právní forma příslušné společnosti. Mohlo jít o malý, ale dosti podstatný překlep: stačí zaměnit sousední klávesy B a N a rázem je z s. r. o. akciová společnost a naopak.

Pro pořádek uvádíme přehled zkratek právních forem nizozemských společností:

Nizozemské právní formy

BV (Besloten vennootschap) – s. r. o.
CV (Commanditaire vennootschap) – k. s.
CVoA (Commanditaire vennootschap op aandelen) – k. s. na akcie
NV (Naamloze Vennootschap) – a. s.
VOF (Vennootschap onder Firma) – v. o. s.