Vyšší honorář pro německé literární překladatele

Dosavadní praxe německých nakladatelství platit překladatelům literárních děl honorář výhradně na bázi počtu stránek, byla precedenčním rozhodnutím Zemského soudu v Mnichově pozastavena.

V odůvodnění se uvádí, že podle novelizovaného autorského zákona se musí „kreativní tvůrce také přiměřeně podílet na plodech své práce.“ V praxi to znamená, že mimo běžný paušální honorář ve výši 17 eur se překladateli bude navíc vyplácet podíl na tržbách z prodeje knihy.


Jako problematické se ukazuje, že budou znevýhodněni překladatelé nákladově slabší vědecké literatury oproti překladatelům bestsellerů. Rozsudek může mít velké dopady na německý knižní trh.