Podpora lucemburštiny ve velkovévodství

Lucemburský stát vidí jeden ze svých úkolů v podpoře lucemburského jazyka. Pro podporu integrace lidí, kteří v Lucembursku žijí nebo pracují, se v budoucnu bude intenzivněji klást důraz na vyučování lucemburštiny.

Mimoto se sledují další projekty. Do roku 2010 se bude pracovat na „Praktickém slovníku lucemburského jazyka“, který se poté bezplatně uveřejní na internetu. Ukončen je již projekt Cortina, kontrola pravopisu pro lucemburské texty, a v současnosti je v přípravě uživatelské rozhraní pro Microsoft Windows a Office v lucemburštině. V roce 2006 má vyjít CD-ROM s informacemi o historii Lucemburska, jeho literatuře a jazykové situaci.

Lucemburština – fakta

Originální označení: Lëtzebuergesch
Původ: moselsko-franské dialekty němčiny
Status: národní jazyk v Lucemburku vedle němčiny a francouzštiny, není úředním ani pracovním jazykem EU
Jazykové území: Lucemburské velkovévodství, pohraniční regiony sousedních států Belgie, Německa, Francie
Mluvčí: pro 275 000 mateřský jazyk, 119 000 zahraničních mluvčích

1945 – jazyk parlamentních jednání
1968 – televizní vysílání v lucemburštině
1974 – první dvojjazyčný slovník
1975 – kodifikace pravopisu
1984 – oficiální status jako národní jazyk