Důchodci vyučují staré německé psané písmo

V zapomnění pomalu upadá staré psané německé písmo. Kdo pátrá po svých předcích, studuje dobové dokumenty v archivech, matrikách, staré dopisy, deníky, závěti, narazí na něj i v České republice.

Das kunterbunte Geschichtenbuch
Titul dětské knihy v sütterlinu: Das kunterbunte Geschichtenbuch
(Knížka neuspořádaných příběhů)


Hamburské sdružení Sütterlinstube si dalo za úkol převádět texty ve staré psané podobě do latinky. O práci nemají nouzi: Ze všech částí světa dostávají každý týden poštou i elektronicky dokumenty nejrůznějšího rozsahu s žádostí o transkripci. Ačkoliv je sdružení nezisková organizace a její členové – z velké části v důchodovém věku – jsou dobrovolníci, prosí jen o poskytnutí finančního daru, který předávají domovu důchodců.

Písmo sütterlin
*)
1911 – berlínský grafik Ludwig Sütterlin (1865–1917) byl pověřen, aby sjednotil do té doby různá psací písma v Prusku
1915 – oficiální psací písmo na pruských školách, paralelně k latinskému
1935 – povinné písmo na všech německých školách
1941 – nahrazeno latinkou
1945 – na západoněmeckých školách se až do 70. let vyučovalo vedle latinky
2009 – soud rozhodl, že vězeň smí psát dopisy v sütterlinu

Členové sdružení staré písmo také vyučují na večerní škole, v 5 dvouhodinovkách se mohou zájemci naučit psané písmo svých předků číst i psát.

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.