Ve velkých francouzských společnostech se postupně prosazuje angličtina

Angličtina se postupně stává i v jazykově konzervativní Francii „linguou franca“ v oblasti mezinárodního obchodu. Podle nedávné ankety mezi 26 největšími francouzskými společnostmi uvedlo 16 angličtinu jako oficiální pracovní jazyk – mezi nimi Aventis, Danone und Renault. Z nich dokonce 9 zcela opustilo francouzštinu, zbytek staví angličtinu a francouzštinu na stejnou úroveň.


Samozřejmě ne všichni následují tento trend. V minulém roce prosadily francouzské odbory General Electric Medical Systems před soudem, že se jednojazyčné (anglické) pracovní návody na pracovištích společnosti musí přeložit do francouzštiny.