Revoluce: německá moderace v soukromém švýcarském rádiu

V německy hovořící části Švýcarska se v každodenním životě hovoří prakticky výhradně dialektem. Tamní soukromá rádia kopírují tento trend, takže v éteru je slyšet převážně švýcarská němčina. Spisovná němčina se používá pouze v omezeném rozsahu jako při zprávách nebo rozhovorech s osobami, které švýcarskou němčinou nevládnou.

Curych – město revoluce?
Curych – město revoluce?


V Curychu se nyní jedno soukromé rádio pokusilo o experiment – angažovalo totiž německou moderátorku. Zatímco její švýcarští kolegové budou dále důsledně moderovat v nářečí, Katrin Wilde ze Saarbrückenu bude promlouvat k posluchačům ve své mateřštině – spisovné němčině. Vedle práce rozhlasové žurnalistky bude v rádiu také referovat o svém životě ve Švýcarsku jako jedna z 22 000 krajanů, kteří v Curychu žijí.