Výkřiky z pléna Evropského parlamentu se netlumočí

Aby se ztlumily výstřelky demokratické nekulturnosti v Evropském parlamentu, byla pro evropské poslance vydána závazná pravidla chování. Reagovalo se tak na incidenty z nedávné minulosti jako vylézání na řečnický pult nebo fyzická napadení. Bez zákazu zůstává ukazování vlaječek nebo cedulek s nápisy.


Dovoleny jsou samozřejmě i k debatní kultuře patřící hlasité reakce z pléna, které jsou obzvlášť oblíbené mezi italskými a polskými poslanci. Avšak „většina těchto hlasů z pléna zůstává zpravidla nevyslyšena, protože jsou zvolávána v domácím jazyce a nedostane se k uším tlumočníků. Ti krčí rameny. Většina by se pravděpodobně stejně nedala přeložit, říká jeden z nich. A dodává s úsměvem: ‚Myslím, že je to tak dobře.'“

Evropský parlament ve Štrasburku