Citáty na prosinec: vina a trest

„Misfortunes one can endure – they come from outside, they are accidents. But to suffer for one’s own faults – there is the sting of life.“
(„Rány osudu se dají snést – přicházejí zvenčí, jsou náhodné. Ale trpět vlastní vinou – to je palčivá bolest života.“)

— Oscar Wilde

William Blake: Trest

„Quae enim poena gravior, quam interioris vulnus conscientiae?“
(„Který trest je větší než rána svědomí?“)

— Ambrož Milánský

„Sera tamen tacitis Poena venit pedibus.“
(„Pozdě přichází trest, po špičkách.“)

— Tibull