Bosenština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate začal podporovat další jazyk bývalé Jugoslávie.

Bosenština

– ISO 639-1: bsRozšíření bosenštiny
– 2,2 mil. mluvčích
– státy bývalé Jugoslávie – úřední jazyk v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, regionálně v Kosovu
– založen na jekavském nářečí srbochorvatštiny
– jazyk bosenských muslimů (Bosňáků), kteří se snaží v mluveném jazyce distancovat od srbštiny i chorvatštiny
– používání slov cizího původu (turečtina, arabština, perština)
– silnější zdůrazňování hlásky ‚h‘
– řada lexikálních dublet v závislosti na regionu a etnickém/náboženském složení
– první slovník z r. 1631
– dlouho chybějící standardizace, před 1. svět. válkou ‚bosenské obrození‘
– kodifikace písemné podoby podle pravidel z r. 1995
– latinka, v menší míře i azbuka, v 15.–19. stol. se používalo i upravené arabské písmo (arebica)