První německý překlad Koránu vyšel v roce 1616

Evangelický farář Salomon Schweigger (1551–1622) nechal v roce 1616, během hrozícího tureckého nebezpečí, vytisknout první německý překlad Koránu do němčiny.

Schweiggerův překlad Koránu
První řádky Schweiggerova překladu Koránu

V roce 1576 byl vyslán na dvůr osmanského sultána v Istanbulu. Cesta jej inspirovala nejen k sepsání cestopisu. Pro křesťany, se kterými se na cestě setkal, přeložil katechismus do italštiny. A přeložil a vydal překlad Koránu – vůbec poprvé v německém jazyce. Titul „Alcoranus Mahometicus – Das ist: der Türcken Alcoran, Religion vnd Aberglauben“ (Mohamedánský Korán, neboli turecký Korán, náboženství a pověry) nebyl ještě překladem z jazyka originálu, ale z italské předlohy, která vycházela z latinského překladu Koránu.

Překlad vznikl v atmosféře ohrožování Evropy zdánlivě nezadržitelnými tureckými vojsky jako polemika s islámským náboženstvím, jak je možné se dočíst již z prvních řádků jeho předmluvy.

Salomon Schweigger nezůstal zdaleka poslední, v roce 1703 uveřejnil teolog David Nerreter (1649–1726) podobně kritický úplný překlad Koránu. První překlad Koránu z arabštiny do němčiny vyšel v roce 1772, jeho překladatelem byl David Friedrich Megerlin (1699–1778).

Ironií osudu si Turci museli na první tištěný Korán počkat ještě více než čtvrt tisíciletí, až do roku 1874.