Evropská unie hledá tlumočníky přes YouTube

Evropské unii hrozí brzy nedostatek tlumočníků, a to paradoxně pro jazyky jako angličtinu, němčinu nebo francouzštinu. Za vším stojí věková pyramida. V 70. letech, zejména v rámci vstupu Velké Británie a Irska do EU, nastoupila do jejich služeb řada tlumočníků, kteří v příštích letech odchází do důchodu.

Evropská komise hledá cesty, jak najít nové tlumočníky.
Kliknutím na obrázek spustíte video z platformy YouTube. Platí zásady ochrany osobních údajů Google a podmínky služby YouTube.

Právě nejhorší je situace angličtiny. Ta se v minulých letech etablovala jako jazyk č. 1 na mezinárodních setkáních, takže vznikl iluzorní pocit, že angličtina stačí pro porozumění všude. Snad i proto britská vláda omezila výuku cizích jazyků o tři čtvrtiny.

Protože se vždy zásadně tlumočí do mateřského jazyka, trpí tím obnova štábu tlumočníků do angličtiny mladými rodilými mluvčími – v průměru přibývá už jen jeden ročně. Ve stejném rybníce jako Evropská unie navíc loví i další mezinárodní instituce – jako třeba OSN nebo Světová banka –, které se potýkají se stejným generačním problémem.

Dostatek anglických tlumočníků je rozhodující pro fungování Evropské unie. Zatímco se tatáž akce na půdě EU může konat i za nepřítomnosti slovinských nebo lotyšských tlumočníků, za nepřítomnosti tlumočníků do angličtiny by se musela odložit. A to mj. i proto, že angličtina funguje i jako pilotážní jazyk, tzn., že tlumočník do angličtiny za určitých okolností netlumočí jen přímo pro posluchače, ale i pro jiné kolegy, kteří jeho slova tlumočí dále simultánně do dalších jazyků.

Evropská komise reaguje na hrozící nedostatek tlumočníků zveřejněním propagačního filmu na vlastním kanálu Youtube, aby motivovala mladé Brity a Iry k zájmu o cizí jazyky a práci jako tlumočníci pro Evropskou unii. V tomto roce bude následovat stejná kampaň zaměřená na rodilé mluvčí němčiny a francouzštiny, v příštím roce mj. i nizozemštiny.

V evropských institucích má každý právo hovořit svým jazykem. I jazyků znalí rodilí mluvčí nizozemštiny a skandinávských jazyků využívají této možnosti. Tlumočení do vlastního jazyka ale zpravidla nevyžadují, zde jim stačí tlumočení do angličtiny nebo francouzštiny.

Začínající tlumočník si v EU vydělá měsíčně 5.000 € hrubého. Pokud se spočtou roční náklady na tlumočení v evropských institucích, vyjdou jednoho evropského daňového poplatníka na 0,41 €.