Somálština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Patří k nim i somálština, další jazyk na africkém kontinentu.

Somálština

Somálština– ISO 639: so
– východokušitská jazyková rodina afroasijských jazyků
– 16,6 mil. mluvčích, z toho 8,4 mil. v Somálsku
– rozšíření: Somálsko (úřední jazyk), Džibutsko, Etiopie, Jemen, Keňa
– severosomálský dialekt základem spisovné somálštiny – jednotného národního jazyka somálských klanů před vypuknutím občanské války v 90. letech, udržuje se na severu (Somaliland) v psané i mluvené podobě
– spisovný jazyk se vytvořil ve 20. stol.
– po staletí používání arabského písma, od 20. let umělé písmo Osmanya (Far Soomaali), od konce 60. let latinka bez diakritiky, používá se od r. 1972 výhradně pro zápis národního jazyka
– od r. 1973 noviny v somálštině
– flexivní stavba
– společná slovní zásoba s jinými afroasijskými jazyky, přejímky z arabštiny, koloniálních jazyků angličtiny a italštiny
– speciální zemědělská terminologie (např. desítky výrazů pro velblouda)