Polština je jazykem číslo 2 v Anglii

Sčítání lidu ve Velké Británii ukázalo, že z 56,1 mil. obyvatel Anglie a Walesu je 546 tisíc mluvčími polštiny. Jen o něco málo, 562 tis., je počet mluvčích velštiny ve Walesu.

Polský obchod ve Velké BritániiKancelář národní statistiky (ONS) zaevidovala na sčítacích operátech pro Anglii a Wales celkem více než 600 různých odpovědí na otázku jazyka obyvatel. Ty byly sdruženy do 104 různých jazyků nebo jazykových skupin, mezi kterými bylo pět desítek hlavních jazyků s minimálně 15 tis. mluvčími.

Obyvatel Anglie a Walesu starších 3 let, kteří měli jiný mateřský jazyk než angličtinu, bylo 8 % (4,2 mil.).

Podle výsledku sčítání se 13 % anglické a waleské populace narodilo v zahraničí, ale jen 1,6 % nehovoří anglicky vůbec nebo velmi špatně.

Jazyky v Anglii a Walesu podle počtu mluvčích

1. angličtina
2. velština
3. polština
4. paňdžábština
5. urdština
6. bengálština (vč. sylhetštiny a chatgaya)
7. gudžarátština
8. arabština
9. francouzština
10. čínské jazyky (67 jazyků nebo dialektů vč. kantonštiny, hakka a chunanštiny)


Poláci představují z obyvatel 8 středo- a východoevropských zemí, které přistoupily v roce 2004 k Evropské unii, největší skupinu přistěhovalců, růst jejich počtu v Anglii a Walesu se ovšem zpomaluje. Jejich angličtinou ovlivněná polština zvaná ponglish používá slova jako szoping nebo tiszert.