:-)

Jazyková rovnoprávnost ad absurdum

Před několika týdny se objevily v tisku informace o uzákonění rovnoprávného označování profesí v institucích Evropské unie. Nejen na tyto tendence reagoval Wolf Schneider, známý německý stylista, s poukazem na to, že jazyk prostě není z historických důvodů rovnoprávný a důsledné vynucování jazykové rovnoprávnosti by vedlo k směšným absurditám:


Muž a ženaÚřad evidence obyvatel by se pak musel přejmenovat na Úřad evidence obyvatelek a obyvatel, ze lvů by se stali lvice a lvi, ze sedláků selky a sedláci, a důsledně by se z opic stali opice a opičáci.

Přesto se podobné výstřelky objevují. Nekorunovaným vrcholem byl v poslední době popis pracovní funkce v jedné německé veřejnoprávní televizní stanici: Intendant/intendantka – k jeho/jejím kompetencím patří jmenování svého/své zástupce/zástupkyně.