Evropská komise: nepřeložený text sklidil kritiku

Koncem května vydala Evropská komise oficiální tiskovou zprávu v souvislosti s krizí eurozóny, která byla poskytnuta novinářům. Na tom by nebylo nic divného, kdyby nebylo nejprve k dispozici pouze jako anglický text, který byl až o několik hodin později k dispozici v překladu do zbývajících pracovních jazyků (francouzština, němčina), a do 2 dnů do ostatních úředních jazyků.

Překlady textů u EK podle výchozích jazyků

Výchozí text angličtina
2009: 74,6 % > 2011: 77,04 % (+2,44 %)

Výchozí text francouzština
2009: 8,32 % > 2011: 7,13 % (–1,19 %)

Výchozí text němčina
2,74 %


Postup Evropské komise sklidil kritiku jednoho renomovaného francouzského novináře, který pranýřoval konkurenční výhodu anglosaských novinářů. Zároveň upozornil na absurdní situaci, že v eurozóně s 330 milióny občany hovoří anglicky jen 5 milionů Irů.

Předmětné zpoždění bylo podle slov mluvčího zapříčiněno změnami na poslední chvíli, které musely být nejprve reflektovány v originálním dokumentu. Až poté mohlo být započato s překladem všech 66 dokumentů na 450 stránkách (10 500 stránek ve všech jazycích). Překládání pracovních verzí dokumentů bylo jako řešení vyloučeno. Čas stanovený pro vlastní překlad byl dodržen.

Trnem v oku příznivcům evropské mnohojazyčnosti je také Evropský parlament, ve kterém se řada oficiálních tiskových zpráv vydává v angličtině, aniž by se překládala do jiných jazyků.

Evropská komise nechává překládat více než 2 mil. dokumentů ročně, každého evropského daňového poplatníka to vyjde na 0,60 eur. Ty jsou označovány jako „náklady na demokracii“.