Povolání tlumočníka a překladatele v Německu

Německý deník taz uveřejnil ve svém online vydání článek o perspektivách povolání překladatelů a tlumočníků v Německu. Na německém trhu převládá práce v tomto oboru asi ze tří čtvrtin formou svobodného povolání.

Svaz německy hovořících překladatelů literárních a vědeckých děl (VDÜ) je profesní organizace, která sdružuje literární překladatele. Jejím členem se může stát osoba, která může předložit referenci o zaplacené zakázce překladu literárního díla. Hrubý měsíční výdělek literárního překladatele není veliký, pohybuje se mezi 750 a 1.700 eury – pro srovnání si nakladatelský lektor může přijít až na 3.700 eur.


Spolkový svaz tlumočníků a překladatelů (BDÜ) sdružuje soudní tlumočníky, stejně jako překladatele technických a obchodních dokumentů nebo literárních textů. Jeho členská základna je pětkrát větší než ve svazu VDÜ. Maximální měsíční výdělek člena BDÜ činí 4.200 eur.

Ceny za překladatelské služby v Německu dlouhodobě stagnují, na volném trhu je tendence ceny tlačit dolů. Kdo se přesto rozhodne pracovat jako překladatel, může vystudovat studijní směr překladatelství na univerzitě, resp. odborné škole anebo odborné akademii. Někteří překladatelé jsou výdělečně činní i bez překladatelského diplomu. Podmínkou pro práci soudního tlumočníka je ovšem vykonaná státní tlumočnická zkouška.