Řekl Kennedy v proslovu před 42 lety: Jsem kobliha?

Dnes před 42 lety pronesl americký prezident J. F. Kennedy projev na náměstí před radnicí v Schönebergu (čtvrť Západního Berlína), které dnes nese jeho jméno. Uzavřel jej známými slovy:

Screenshot: JFK: Ich bin ein Berliner!
„All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words ‚Ich bin ein Berliner!'“ (Všichni svobodní lidé, at žijí kdekoliv, jsou občany Berlína, a proto jsem jako svobodný človek hrdý, že mohu říci: ‚Jsem Berlíňan!‘)


V 80. letech se v USA rozšířila neopodstatněná legenda, podle které se prezident svými slovy kvůli dvojznačnosti slova Berliner (Berlíňan nebo kobliha) zesměšnil před posluchači.

Kobliha v němčině = (Berliner) Pfannkuchen

Regionální varianty:

Berliner (staré spolkové země mimo Bavorska)
Berliner Ballen (region Düsseldorf)
Fastnachtsküchelchen (Falcko)
Krapfen (Bavorsko, Rakousko)
Kräppel (Hesensko, Durynsko)
Pfannkuchen (Berlín, nové spolkové země)