Investice do kvalitních překladů nezbytností – rakouské firmy dostanou peníze na překlady

Jak uvádí Rakouský svaz překladatelů a tlumočníků UNIVERSITAS v lednové tiskové zprávě, rakouské firmy mohou požádat Hospodářskou komoru v rámci podpory exportu o spolufinancování překladů svých tiskovin a internetových stránek. Poskytnutý příspěvek pokrývá až 50 % nákladů.

Pro úspěch v zahraničí jsou investice do profesionálních překladů nezbytností. Prezidentka UNIVERSITAS Florika Grießner uvádí: „Právě šetření na překladech je šetřením na nesprávném místě. Aby bylo reklamní poselství správně zprostředkováno cílovým skupinám v zahraničí, je třeba znát nejen jazyk, ale i kulturu, historii a tradice cílové země i její právní systém.“

O tom, jak to může dopadnout, když se tak komplexní výkon nesvěří expertům ve svém oboru, se přesvědčilo rakouské kancléřství. Kompletní náklad francouzské verze jedné informační brožury musel být skartován – její překlad byl tak mizerný, že ji rakouská velvyslanectví odmítla uvést do oběhu.