Tečka za reformou německého pravopisu: pravopisný slovník Duden

Minulý týden vyšlo v německy hovořících zemích 24. vydání pravopisného slovníku Duden. Tato renomovaná jazyková příručka, srovnatelná s Pravidly českého pravopisu, obsahuje pravopisná pravidla a slovník podle pozměněného německého pravopisu, který vstupuje v německy hovořících zemích v platnost od 1. srpna.

Duden ve výkladní skříni německého knihkupectví
„Jistý konec reformy pravopisu má žlutou barvu: nový Duden, poprvé s doporučeními nakladatelství Duden“


O změně pravidel se diskutovalo dlouhá léta, a kvůli kritice nových pravidel z roku 1998 byly na jaře odstraněny některé nedůslednosti, kterých se reforma nedokázala vyvarovat.