Stopy německé minulosti: odkaz Vincenze Priessnitze

V roce 1826 založil přírodní léčitel Vincenz Priessnitz (1799–1851) v dnešních Lázních Jeseník (Gräfenberk) první moderní vodoléčbu na světě za použití studené vody. Pomohl tak bývalé vesnické kolonii ke světové slávě.

Priessnitzův odkaz

„Chceš-li na živý organismus docílit vlhké teplo nebo čerstvou sílu, tak pamatuj na studenou vodu, jež spojena s dietou, pohybem a čistým vzduchem, je největším léčebným prostředkem. Ty tvoří podstatu přírodní léčby. Proto, hrozí-li ti akutní či chronická nemoc, neklesej na mysli a důvěřuj této jediné oživující a uzdravující síle.

Vincenz Priessnitz: Odkaz.“

Podle jeho vzoru vznikaly vodoléčebné ústavy na celém světě. Některé jeho léčebné metody a postupy, které popsal v nesčetných spisech, se používají dodnes.

V bezprostřední blízkosti jeho rodného domku stojí malý pomník s Priessnitzovým odkazem v jeho rodném německém jazyce.