Kanadský pravopis odolává ohrožení z mnoha stran

Z celkové populace Kanady 33,4 milionů hovoří více než 26 mil. obyvatel anglicky, z nichž je 17 mil. rodilých mluvčích. Jako členský stát Commonwealthu je Kanada pod britským vlivem, a to i v oblasti anglického pravopisu. Na druhé straně je nejen vzhledem ke své geografické poloze ovlivněna také pravopisem americkým.

Kanada
Mnozí Kanaďané považují pravopis kanadské angličtiny za součást své národní identity v anglicky hovořícím světě. Stížnosti proti rostoucí amerikanizaci pravopisu vedly v minulosti k tomu, že se řada kanadských novin vrátila k pravopisu, který se učí na školách.

Kanadský pravopis – rysy

-re: centre (center)
-our: honour (honor), ale: honorable
-ize: realize, authorize, optimize, -ise: exercise, advertise
-ould (-old): mould, moulting, smouldered
vypouštění ‚-e-‚: achievable, lovable, livable, licensable, movable
přidávání ‚-ue‘: analogue, catalogue
zdvojování i vypouštění souhlásek s, t, l – není pevně stanoveno: modelling i modeling, budgetting i budgeting

Oficiální standardizovanou formu kanadský pravopis nemá, vychází se však z úzu, který používá kanadský parlament při přepisu svých jednání nebo tisková agentura The Canadian Press ve svých zprávách. Jako referenční dílo se nejčastěji používá slovník Canadian Oxford Dictionary vycházející od roku 1998, který dosáhl úctyhodného celkového nákladu 200 000 výtisků.

Zaměstnanci nakladatelství slovníku však nyní byli propuštěni. Kvůli konkurenci bezplatně dostupných slovníků na internetu klesla v posledních letech poptávka po tištěných slovnících na severoamerickém trhu o 10–15 %. Všeobecně rozšířené internetové slovníky však nezohledňují pravopisné zvláštnosti kanadské angličtiny.

Také kontrola pravopisu v textových editorech nabízí nejčastěji jako první volbu přednastavený americký pravopis, a když už si někdo ručně přepne pravopis na kanadský, zažije často, že jsou při kontrole tolerovány varianty psaní, používané v jiných částech anglicky hovořícího světa.

Kanaďané jsou již dávno konfrontováni s britským i americkým pravopisem, ať už ve zprávách či v jiných informačních zdrojích ze zahraničí, v přibývající míře i v internetové komunikaci. Čas ukáže, zda si kanadská angličtina přes všechny tyto vlivy dokáže udržet své vlastní pravopisné zvláštnosti.