EU schází tlumočníci francouzštiny

Evropská komise spustila při příležitosti Evropského dne jazyků na videoportálu YouTube kampaň, kterou chce nadchnout rodilé mluvčí francouzštiny v Belgii, Francii a Lucembursku pro práci tlumočníků v institucích Evropské unie.

Kliknutím na obrázek spustíte video z platformy YouTube. Platí zásady ochrany osobních údajů Google a podmínky služby YouTube.

V současnosti pracuje pro orgány EU 335 frankofonních tlumočníků, 132 z nich pod Generálním ředitelstvím pro tlumočení, z nich je 59 v zaměstnaneckém poměru.

Hrozící nedostatek tlumočníků je způsoben odchody do důchodu – většina frankofonních tlumočníků začala pro EU pracovat mezi polovinou 70. a polovinou 80. let. Aby se EU s odchody vyrovnala, bude do roku 2020 potřeba nabírat 2–3 stálé tlumočníky francouzštiny ročně. Za posledních 10 let jich přitom zaměstnala pouhých 11.

Francouzština je po angličtině druhý jazyk, pro který se používá tato forma hledání nových jazykových pracovníků, další kampaně se zaměří na tlumočníky němčiny, italštiny a nizozemštiny.